SMIDA նորություններ

Մոլորակային կենտրոնախույս խառնիչ

2022-07-27

Լուծեք այն խնդիրը, որ նյութի մեջ ավելի շատ օդ է խառնվում, և հետո դժվար է այն գցել

Լուծեք այն խնդիրը, որ տարայի անկյուններում գտնվող նյութերը դժվարությամբ են խառնվում, ինչի արդյունքում անհավասար խառնվում է

Լուծեք այն խնդիրը, որ նյութերի միջև մածուցիկության տարբերություն կա և դժվար է մանրակրկիտ խառնել

Լուծեք այն խնդիրը, որ դժվար է մեծ քանակությամբ փոշի նյութեր խառնել բարձր մածուցիկությամբ նյութերի մեջ

Լուծել նյութերի տեսակարար կշռի տարբերության պատճառով անհավասար խառնման և նստվածքի խնդիրը