SMIDA նորություններ

Պտտվող հեղափոխական խառնիչը լուծում է նյութական խնդիրները

2022-08-06
Այն լուծում է այն խնդիրը, որ ավելի շատ օդ է խառնվում նյութի մեջ, և դժվար է այն հետագայում գցել: Այն լուծում է այն խնդիրը, որ տարայի անկյուններում գտնվող նյութերը դժվարությամբ են խառնվում, ինչի հետևանքով անհավասար խառնվում է: Այն լուծում է այն խնդիրը, որ նյութերի միջև մածուցիկության տարբերություն կա, և այն դժվար է մանրակրկիտ խառնել: Այն լուծում է այն խնդիրը, որ դժվար է մեծ քանակությամբ փոշի նյութեր խառնել բարձր մածուցիկությամբ նյութերի մեջ։ Այն լուծում է անհավասար խառնման և տեղումների խնդիրը, որ նյութերի միջև տեսակարար կշռի տարբերություն կա։